Toulmin, S. E.

1922 doğumlu İngiliz asıllı Amerikan filozofu.

İlk kitabı ahlâk konusunda olan, ahlâk alanına dilsel bir açıdan yaklaşan Toulmin, esas bilim felsefesi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. O, 1953 yılında yayınlanan Introduction to Philosophy of Science [Bilim Felsefesine Giriş] adlı temel eserinde, bilimsel teorilerle kuram oluşturma sürecinin, klâsik tümevarım görüşlerinde betimlenen genelleme sürecinden çok, kişinin yolunu bulmasına yardım eden, kişiye kılavuzluk eden haritalar çıkarma ya da harita yapmaya benzediğini öne sürmüştür. Bilim tarihi konusunda da çalışmış olan Toulmin, mantık alanına da katkı yapmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....