tözcülük

[Alm. Substantialismus] [Fr. substantialisme] [ing. substantia- lism] [es. t. cevheriye]

1– Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler.

2– Ruhun bir töz olduğunu kabul eden öğreti.

Karşıtı bkz. etkincilik.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....