türeyimsel

[Alm. genetisch] [Fr. génétique] [İng. genetic] [Yun. genesis — oluş]

Oluşa ilişkin olan.

Bkz. oluş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....