türüm

[Alm. Emanation] [Fr. émanation] [İng. emanation] [Lat. emanatio] [es. t. sudur]

Aşağı olanın daha yukarı olandan çıkması; çok olanın (her şeyin) “bir olan“dan çıkması. Bir olan yetkin olandır ve kendi varlığı içinde azalmadan ve değişmeden kalır, ondan türeyen ise çıkış kaynağından olan uzaklığının ölçüsüne göre gitgide yetkinliğini yitirir. Buna karşılık evrim’de (evolution) gelişmemiş bir şey, gitgide daha yetkinliğe doğru gelişir; yetkin olan yetkin olmayandan doğar. Türüm Yeni Plantonculuğun ana ilkesidir. Türüm düşüncesini geliştirmiş olan Plotinos, tözce azalma olmadan olup biten türüm sürecini anlamayı kolaylaştırmak için ışıyan güneş imgesini kullanır. (Yunperilampsis = yayılan güneş ışını.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....