tutarsız

[Alm. inkosequent] [Fr. insonséquent] [İng. inconsequent] [es. t. insicamsız]

1– Düşünmede mantık eksikliği.

2– Davranışlarında kendi kendisiyle uyum kurmayan (insan).

3– İki önerme arasındaki bağlantıda ikinci birincinin sonucu gibi gösterilir, oysa gerçekte birinciden böyle bir sonuç çıkarılamaz.

Yazar : Bkz. tutarlılık