tutku

[Alm. Leidenschaft] [Fr., İng. passion] [Lat. passio] [Yun. pathos] [es. t. ihtiras]

1– Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan güçlü eğilim.

2– Uzun süreli, kalıcı ve güçlü duygulanım.

// Tutkular erek ve doğrultularına göre olumlu ve olumsuz, yapıcı, yaratıcı ve yıkıcı olabilirler. Olumlu tutku başarıya, olumsuz tutku kötülüğe götürür. Hegel tutku olmadan hiç bir büyük işin başarılamayacağını söyler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....