ülküsel

[Alm., İng. İdeal] [Fr. idéal] [es. t. mefkûrevi]

1– Bir ülküye uygun olan, örnek olarak geçerli olan.

2– Yalnızca ülkü olarak var olan

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....