Unomuno, Miguel de

1864-1936 yılları arasında yaşamış olan İspanyol düşünür.

Temel eserleri: Del sentimiento trágico de la vida [Hayatın trajik anlamı] ve La Agonia del Christianismo [Hristiyanlığın Mücadelesi]'dir.

İnsanın benliğiyle halkın ruhunu çözümleyen, insan ruhunun dramatik boyutunu, onun zayıf karakteriyle tarihinin akışını gözler önüne sermeye çalışan Unomuno'nun felsefesi, bir sistem felsefesi değildir. Başka bir deyişle, o dünyayı bilimsel bir tarzda tanımlamak, onu metafiziksel bir sistem içinde kategorileştirmek yerine, insan yaşamını karmaşık duygusal ve entellektüel boyuttan içinde yakalamaya çalışmıştır.

İnsanı bilince sahip olması dolayısıyla hasta bir hayvan olarak tanımlayan Unomuno, insan yaşamına ayrılmazcasına sirayet eden trajik bir duyguyu, ölümsüzlüğe duyulan derin arzuyla ölümün mutlak ve sarsılmaz kesinliği arasındaki ikilemin yarattığı trajik anlamı çok güçlü bir biçimde duyumsar. O bu anlamda, 20. yüzyıl varoluşçuluğunun önemli öncülerinden biridir. Ona göre, böyle bir ikilem, böyle bir trajik durum altında, insan rasyonalizmin zavallı oyuncağı olmaktan kurtulmaya bakıp, kendini imana bırakmalıdır. Çünkü akıl insanı mutsuzluğa sevkederken, inanç insan için sahici yaşamı ifade eder. Aklın kuru, soğuk ve insan gerçeğine yabancı soyutlamalarıyla köleleşen insan, ancak iman yoluyla, bir idealin peşinden gitmek suretiyle kendini tam olarak gerçekleştirebilir, gerçek insanlığına erişme umudunu koruyabilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....