Upanişad

[Sanskritçe = ustanın yanındakiler< Upa = yanında, sad = oturmak]

Vedaların son bölümü. Hint düşüncesinde felsefe ve din öğretisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....