usdışı

[Alm., ing. irrational] [Fr. irrationnel] [es. t. gayr-i akli]

Usla kavranamayan. “Ratio”ya verilen anlama göre değişik anlamlar alır:

1– (Ratio = neden) Temelsiz, bir nedene bağlanamayan, rastlantısal.

2– (Ratio = us) us dışı; usa yabancı; usa karşı.

3– (Ratio = bilme) Bilinemeyen.

4– (Ratio = kavramsal düşünme) Bilinse de kavramlarla bağlanamayan; mantıkla belirlenemeyen.

5– (Ratio = hesaplama) Hesaplanamayan.

6– (Ratio = gerçekliğe egemen olma yetisi) İnsanı aşan (güç).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....