usdışıçılık

[Alm. Irrationalismus] [Fr. irrationalisme] [ing. irrationalism]: Yaşamada ve bilgilerde usdışı öğelere tek yanlı olarak ağırlık veren görüş.

Şu türleri vardır:

1– (Bilgi öğretisinde) Görü, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş.

2– (Fizikötesinde) Usdışı bir evren temelinin bulunduğunu kabul eden görüşlere verilen ad.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....