üst-dil

[Alm. Metasprache] [Fr. métalangue] [İng. metalanguage]

Modern mantıkta: Konu-dil için geçerli olacak kuralları koyan dildir.

Üst-dilde konu-dil üzerindeki bütün kuramsal sonuçlar formüle edilirler. Genellikle günlük dil üst-dil olarak kullanılır. Dilbilimde konu ve üst-diller çoğunlukla özdeş olmalarına karşılık (örneğin fransızca dilbilgisi üzerinde Fransız dilinde bir araştırma ya da İngilizce deyimlerin anlamı üzerinde İngiliz dilinde bir inceleme yapıldığında) mantıkta bu ayırma-anlambilimsel çelişkilerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla kesin olarak yapılır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....