uzam

[Alm. Ausdehnung] [Fr. étendue, extension] [İng. extension, extent] [Lat. extensio] [es. t. hayyiz]

1– Yer kaplama; algılanan cisimsel nesnelerin temel niteliği; uzayda yerleşmiş olan ve uzayın bir bölümünü dolduran cisimlerin niteliği. //

2– Descartes, cisimsel varlığı, düşünen varlık (res cogitans) olan ruhun karşısında, yer kaplayan gerçek (res extenso) olarak belirlemiştir.

Yazar : Yazılıyor...Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)