uzlaşım

[Alm. Konvention] [Fr., İng. convention] [Lat. conventio] [es. t. itibar]

Belli bir çevrece kabul edilmiş olan kurallar, örneğin toplumsal uzlaşımlar,- töreler, gelenekler. Felsefe tarihinde ilkin sofistler, toplumdaki yasaları, değerlerin törelerin doğal yasa olmadığını, insanlarca konulmuş olduğunu, birer uzlaşım olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....