uzlaşımcılık

[Alm. Konventionalismus] [Fr. conventionnalisme] [İng. conventionalism]

Bütün ilkelerin, kavramların, belitlerin uzlaşımsal olduğunu ileri süren öğreti. // Başlıca temsilcisi H. Poincaré’dir (“Bilim ve Varsayım”); ona göre özellikle geometrinin bütün belitleri uzlaşımsaldır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....