vargı

[Alm. Konsequenz, Folgerung] [Fr. conséquence] [ing. consequence] [Lat. comsequentia] [es. t. netice]

1– Verilen bir öncelden (olgu ya da önerme) çıkarsama yolu ile varılan sonuç. Verilmiş öncüllerden bir sonucun çıkarılması; çıkarım sonucu; varılan sonuç. A önermesine B önermesinden varılıyorsa, B doğru ise mantık yasaları gereğince A nın da doğru olarak tanıtlanması gerekir.

2– Öncülleri sonuç önermesine bağlayan mantıksal bağıntı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....