varlık

[Alm. Sein] [Fr. être] [ing. being] [Lat. ens, esse] [Yun. to on, ei- nai] [es. t. mevcudiyet]

Felsefenin temel kavramlarından biri; ilkin Parmenides kullanmış.

1– Var olan şey; var olduğu söylenen şey; var olanın varoluşu. (Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir; doğru olan birçok şeyler vardır, ama doğruluk bu birçok doğrularda bir ve aynıdır.) Aristoteles’te “var olanların varlığı”, var olanların çokluğu içinde ortak olan, özdeş olan.

2– Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak: Kalıcı olan, gelip geçici olmayan.

3– Bütün var olanları içine alan en genel kavram.

4– Görüntünün karşıtı olarak gerçekten var olan.

Varlık, gerçek (real) varlık, düşüncel (ideal) varlık olarak ayrılır: Gerçek varlık çoğunlukla varoluş (existentia) olarak, düşüncel varlık öz (essentia) olarak gösterilir. Gerçek varlık gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan şeydir, uzay-zaman içindedir, bireyseldir, tektir; düşüncel varlık ise uzay-zamandışıdır,duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu anlamda değerler, matematik ve mantığın kavramları düşüncel varlıklardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....