varoluşsal yargı

[Alm. Existenzialurteil]

Bir şeye yalnızca varoluş yükleyen yargı: “S var oluştadır.” (S İst existent). Yalın bir formül kullanıldığında: “S vardır.” (S İst), burada “dır” hem koşaçtır, hem de varoluşu öne sürer.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....