Wisdom, Arthur John

Analitik ve dilci felsefenin önemli temsilcilerinden biri, Wittgenstein'dan yoğun bir biçimde etkilenmiş olan çağdaş İngiliz düşünürü.

Temel eserleri: Other Minds [Başka Zihinler], Philosophy and Psychoanalysis [Felsefe ve Psikanaliz].

Bilgi iddialarını çözümleyen, başka zihinlerle ilgili kuşkuculukları analiz edip, onları çürütme çabası içine girmiş olan Wisdom, felsefesinde önemli ölçüde metafelsefî olan bir yaklaşım sergilemiştir. Buna göre, onun felsefesi daha ziyade, filozofların niçin geleneksel felsefede olduğu gibi, acayip ve anlaşılmaz şeyler söyleme eğiliminde oldukları konusunda sistematik bir düşünüm ve analizin doğası üzerine sıkı bir soruşturmadan meydana gelir.
Başka bir deyişle, çağdaş analitik felsefe geleneği içinde, felsefenin doğasını ve amacını yeniden tanımlama çabasıyla ün kazanmış olan Wisdom, tıpkı Wittgenstein gibi, felsefenin analitik ve dilsel bir araç olarak kullanılması durumunda, geleneksel felsefenin problemlerinin gerçek problemler olmayıp, sözde problemler olduklarının anlaşılacağını iddia etmiştir. O, bir yandan da, belirli varlıkların, örneğin maddî nesnelerin, daha temel öğelerden, mesela duyu-izlenimlerinden hareketle oluşturulan mantıksal yapım ya da konstrüksiyonlardan başka hiçbir şey olmadığını iddia etmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....