Wolff, Christian

1679-1744 yılları arasında yaşamış olan Alman rasyonalist filozofu.

Özgün bir düşünür olmayan Wolff, Leibniz felsefesinin yılmaz savunuculuğu ve felsefeye yönelik sistematik yaklaşımıyla ün kazanmıştır. Felsefenin varoluşu değil de, özü konu alması gerektiğini belirten Wolff, felsefedeki tüm kabul ve sonuçların Leibniz'in özdeşlik ve yeter neden ilkelerinden türetilebilir olduğunu iddia etmiştir. O, tıpkı Leibniz gibi, evrende yeter neden ilkesinin geçerli olduğunu savunmuş ve bunun, evrende herşeyin aklın egemenliği altında olduğu anlamına geldiğini düşünmüştür.

Tümdengelim yöntemini dinî doğruların kanıtlanmasını da kapsayacak şekilde genişleten Wolff, dini de çelişmezlik ilkesine bağlamış ve vahye dayanan dinin akla aykırı olan bilgileri kapsayamayacağını öne sürmüştür. Wolff'un akla ve inanca, özgürlük ve otoriteye aynı derecede değer veren dinî ve ahlâkî felsefesi, zaman zaman Kant'ın da saygısını kazanmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....