yadsıma

[Alm. Negation] [Fr. négation] [İng. negation] [Yun. apophasis] [Lat. negatio] [es. t. nefiy]

Öne sürülen bir savı tanımama.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....

  • Ayrıca Bakınız
  • sav