yalın (önerme)

Alm. assertorisch] [Fr. assertorique] [İng. assertoric] [Lat. asserere den = sağlamlaştırmak, güven vermek] [es. t. vakiiye]

Yalın olarak gerçeği dile getiren, doğru olan ama zorunlu olmayan (önerme). (Formülü: S P dir; S P değildir.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....