yanılmalı tasım

[Alm. Fehlschluss, Paralogismus] [Fr. paralogisme] [İng. paralogism] [Yun. paralogismos] [es. t. kıyas-ı fasit]

Yanılmaya dayanan tasım. // Kasıtlı olarak yapılan — yanıltmacadan ayrılır. Yanlışlık, tasımın kendisinde olabilir; ya da öncüllerin yanlışlığından gelebilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....