yanılsama

[Alm. Illusion, Täuschung] [Fr., İng. illusion] [Lat. illusio = yanılma aldanma, kuruntu] [es. t. vehim]

1– Duyu yanılması, yanlış algılama. (Sanrı = hallucination’dan ayrılığı; algılanan şeyin gerçek- 1 ten var olmasıdır.)

2– Yanlış tasarım ve umut; kuruntu.

3– Bize gerçek dünyayı bir süre için de olsa unutturan, sanat yoluyla yaratılmış görüntü. (K. Lange sanatın kökenini insanın yanılsamaya duyduğu gereksinme ile açıklamaya çalışır. “Das Wesen der Kunst”, 1911).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....