yanıltmaca

[Alm. Trugschluss, Fangschluss] [Fr. sophisme] [ing. sophism, fallacy] [Yun. sophisma] [Lat. fallacia] [es. t. safsata]

Doğru gibi görünen, gerçekte ise başkasını aldatmak ya da kıstırmak için bile bile doğru olmayarak yapılan çıkarım.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....