yanlış

[Alm. falsch] [Fr. faux] [İng. wrong] [Lat. falsus] [es. t. hatalı]

1– Doğru olmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan.

2– Düşünülen şeyle uyuşmayan.

Karşıtı bkz. doğru 1, 2.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....