yapıntı

[Alm. Fiktion] [Fr., İng. fiction] [Lat. fictio] [es. t. tasni]

1– (Genel anlamda) Kuruntu; uyduruk; uydurma. Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile, tasarlanan şey.

2– (Bilgi kuramında ve varlıkbilimde) Gerçeğe uymayan, ancak belirli bir kuramsal ya da kılgılı amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım. // Dil bakımından yapıntı “sanki” biçiminde dile gelir. Yapıntıyı varsayımdan ayıran, varsayımın doğru olma ya da doğru olmama sorununu açık bırakmasına karşılık —varsayımda her ikisi de olabilir— yapıntının doğru olmamasının bilerek kabul edilmesidir.

3– Gerçeğe uymadığını bile bile mantık ya da sanat açısından kurulan yapı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....