yargısızlık

[Yun. epokhé, ep-ékhein = durmak, kendinde kalmak]:

1– (Genellikle) Yargı vermeme tutumu.

2– (Kuşkucularda) Kesin hiç bir şey bilinemeyeceği için genellikle bilgiden vazgeçme ilkesi.

3– (Günümüz görüngübilimde) Bakışı salt olarak öze çevirebilmek için gerçeklik üzerine yargı vermeme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....