yasa

[Alm. Gesetz] [Fr. loi] [ing. law] [Yun. nomos] [Lat. lex] [es. t. kanun]

1– Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğa yasası).

2– Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilik yasası). // Bu tür yasa: a– Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyla devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b– Ahlakta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar.

3– Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel belitler; mantık kuralları (düşünme yasaları).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....