yaşama atılımı

[Fr. élan vital] [es. t. hayat hamlesi]

(Bergson’da) Yasamı ileri götüren iç güç; yaşamın her türlü yaratıcı gelişmesinde kendini belirten, yaratmadan yaratmaya sıçramayı sağlayan güç, evrenin ana, temel gücü. // Bergson bu terimi “Yaratıcı Evrim” adlı yapıtında kullanmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....