yaşama felsefesi

[Alm. Lebensphilosophie] [Fr. philosophie de la vie] [İng. philosophy of life] [es. t. hayat felsefesi]

— Usçuluğun ve — olguculuğun usa üstünlük veren doğrultularına karşılık, doğal verilmişliği ve tarihselliği içinde somut yaşamın araştırılmasına ağırlık veren, insan yaşamının anlamı, değeri, ereği ve doğru yaşama biçimi üzerine öğretiler. “Düşünüyorum.”un yerini “Yaşıyorum.” “genel olarak bilinç”in yerini “gerçek bilinç” alıyor bu öğretilerde.

Yaşama felsefesi şu biçimlerde karşımıza çıkar:

1– Dirimbilimsel yaşamayı değerli sayan ve tini, düşünceyi ruhun karşıtı bir şey olarak değerden düşüren doğalcı yaşama felsefesi (Darwin, Haeckel ve Nietzsche).

2– Tinsel yaşamayı her şeyin üstünde bir güç diye tanıyan idealist yaşama felsefesi (Dilthey, Bergson, Croce, Ortega y Gasset).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....