yazgıcılık

[Alm. Fatalismus] [Fr. fatalisme] [ing. fatalism] [es. t. cebriye]

Her şeyin alınyazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alınyazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....