yeni Hegelcilik

[Alm. Neuhegelianismus] [Fr. néo-hégélianisme] [İng. Neo-Hegelianism]

20 yüzyılda Hegel felsefesini yeniden canlandıran, Hegel’in eytişimsel yöntemine ve fizikötesine dayanarak kültür ve tarih felsefesine yeni bir yön vermeye ve doğa bilimleri karşısında yeniden tinsel bilimleri güçlendirmeye çalışan akım. // Özellikle Almanya’da, ayrıca Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya, iskandiynavya ve Amerika’da gelişmiş bir akımdır.
Temsilcileri: Freyer, Glöckner, Litt, Bosanquet, Bradley, Croce, Gentile vb.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....