yeni idealizm

[Alm. Neuidealismus] [Fr. néo-idéalisme] [İng. neo- idealism]

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özdekçilik, olguculuk ve doğalcılığın egemenliği karşısında — idealizmi yeniden canlandırmaya çalışan akımlar. Bu adı ilkin İtalya’da — yeni Hegelciler (Croce, Gentile) kullanmışlardır.
Başlıca temsilcileri: Lotze, Eucken, Dilthey, yeni Kantçılar ve yeni Hegelciler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....