yeni Kantçılık

[Alm. Neukantianismus] [Fr. néo-kantisme] [İng. Neo- Kantianism]

19. yüzyılda felsefeyi çöküşten kurtarmak üzere özellikle bilgi eleştirisi ve bilgi kuramı açısından Kant’a yönelen çalışmalar; en yüksek noktasına 20. yüzyılda erişir. //
Çeşitli yeni Kantçı okullar: Marburg Okulu (Cohen, Natorp, Cassirer), Güney-Batı-Almanya Okulu (Windelband, Rickert, Lask); ayrıca: Alois Riehl, H. Vaihinger ve Fransa’da: Renouvier.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....