yeni olguculuk

[Alm. Neupositivismus] [Fr. néo-positivisme] [İng. neopositivism]

20. yüzyılda Avusturya’da M. Schlick’in öğrencilerinin kurduğu “Viyana Okulu” “Viyana çevresi” (Wiener Kreis)nde doğmuş olan felsefe akımı. “Mantıksal olguculuk” olarak da adlandırılır. (Kısa sürede Avrupa ve Amerika’ya yayılmış ve gelişmiştir.) Lojistiğin matematiksel düşünme yöntemleriyle felsefeye güvenilir yeni bir temel sağlama çabasındadır.
Başlıca temsilcileri: Schlick, Carnap, Wittgenstein, Reichenbach.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....