yeter sebep İlkesi

[Fr. raison suffisant] [Lat. principium rationis sufficients] [es. t. sebeb-i kâfi]

Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanma koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır.

Yazar : Yazılıyor....Saniye VATANSEVER (Bilkent Üniversitesi)