yeti

[Alm. Vermögen] [Fr. faculté] [ing. faculty] [Lat. facultas] [es. t. meleke]

İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü (bilgi yetisi, isteme yetisi, düşünme yetisi).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....