yığın

[Alm. Masse] [Fr. masse] [İng. mass] [Lat. massa] [es. t. kütle]

Toplumsal ruhbilim kavramı olarak:

1– Kendi içinde ayrımlaşmamış, ya gelip geçici duygulanımlarla (aynı türden itki, duygu ve heyecanlar yoluyla), ya da bir dış gücün etkisiyle bir bütün oluşturan insan kalabalığı,

2– Yalnızca dıştan bir örgütlenme ile bir araya gelmiş, kişiliklerinden sıyrılmış insanlar topluluğu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....