yönelim

[Alm. Intention] [Fr., İng. intention] [Lat. intentio]

Bir şeye yönelme; bir şeyi erek edinme. Skolastik felsefede: Düşünmenin bir bilgi konusuna yönelmesi. (Yönelinen konunun gerçekte var olması gerekmez; tasarlanan bir şeye de yönelinebilir.) Brentano ile bu kavram yeniden felsefe alanına çıkmıştır; Bilinç olayının özü bu yönelimdedir. Bilinç olayları hep “bir şey üzerinde bilinç’tirler; “bir şeyi” görmeden “göremem”, “bir şeyi” düşünmeden, “düşünemem”; her bilinç her zaman bir “konu (nesne) bilinci”dir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....