yönelmişlik

[Alm. Intentionalität] [Fr. intentionalité]

Bilincin bir konuya yönelişini, bir şeyle ilişki kurmasını dile getiren görüngübilim terimi. // Brentano’nun skolastik felsefeden alıp kullandığı bu terimi sonradan Husserl geliştirmiştir. “Duyuyorum.”, “Düşünüyorum.”, “Seviyorum.” gibi bilinç edimlerini dile getiren sözlerin bir anlam kazanması için bu yaşantıların bir şeye bağlanması, bir şeyle ilişki kurması gerekir: “Bir şeyi seviyorum.”, “Bir şeyi düşünüyorum.” vb. Burada önemli olan, bilinç edimi ile bilinç konusu arasındaki ilişkidir. Fizik alanda bir yönelmişlik yoktur; bir kaya parçası bir şeyle bağlantı kurmadan kendi içinde varlığını sürdürür. — yönelimsel yaşantılar ise ruhsal olaylardır, bilinç olaylarıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....