yöntembilim

[Alm. Methodologie, Methodenlehre] [Fr. méthodologie] [ing. methodology] [es. t. usuliyat]

Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak üzere ilkeler geliştiren bilim. // Bilim olarak, ancak yeniçağda ortaya çıkmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....