yorum

[Alm. Interpretation] [Fr. interprétation] [İng. interpretation] [Lat. interpretare = yorumlamak] [es. t. tefsir]

Bir metnin anlamı üzerine yapılan açıklama, bkz. yorumsama.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....