yorumsama

[Alm. Hermeneutik] [Fr. herméneutique] [İng. hermeneutics] [Yun. hermeneutike

1– Açıklama, yorumlama sanatı.

2– Bir metni anlamaya yönelen, metin yorumlamasını konu olarak alan öğreti.

3– Yorumlayıcı bilimler olarak tarihsel-tinsel bilimlerin yöntem öğretisi.

4– Günümüzde bir felsefe kavramı olarak:
a. İnsanın tarihselliği içinde felsefe açısından kendini anlaması. (Anlama yöntemi. Dilthey)
b. İnsanın, varoluşuna yönelerek felsefe yoluyla açıklanması ve yorumlanması yöntemi. (Ör: Heidegger’in varoluş felsefesinde.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....