yüklem

[Alm. Prädikat] [Fr. prédicat] [ing. predicate] [Lat. praedicatum] [Yun. kategorema] [es. t. mahmul]

Bir önerme ya da yargıda özne üzerine söylenen, onu evetleyen ya da değilleyen; özneye yüklenen şey. Mantıkta formülü P ile gösterilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....