zincirleme tasım

[Alm. Kettenschluss] [Fr. sorite] [ing., Yun. sorites] [es. t. kıyas-ı müselsel]

Her birinin sonucu sonrakinin öncülü olan tasımlar zinciri. Birinci önermenin yüklemi sonra gelenin öznesi olan ve böylece, birincinin öznesi ile sonuncunun yükleminin birleştiği sonuca değin sürüp giden çıkarımlar (tasımlar) zinciri. Ör: “Her A, B dir; Her B, C dir; Her C, D dir; Her D, E dir. Öyleyse Her A, E dir.”

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....