zorunlu koşul

[Lat. conditio-sine qua non = onsuz olunamayan koşul]

Bırakılamayan, vazgeçilemeyen koşul. Formülü: A olmazsa B de olmaz.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....