zorunlu (önerme)

[Alm. apodiktisch] [Fr. apodictique] [İng. opodictic] [Yun. apodeiktikos] [es. t. zaruriye-i mutlaka]

Zorunluluğu dile getiren (önerme) — Yalın ve — belkili önermelerin karşısında yer alır. Ör: “Üçgen zorunlu olarak üç köşelidir.” Formülü: “S zorunlu olarak P dir.” // Bu terim Kant’ın, yargının modalitelerini üçe bölmesiyle yaygınlık kazanmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....