zorunluluk

[Alm. Notwendigkeit] [Fr. nécessité] [İng. necessity] [Lat. nécessitas] [es. t. zaruret]

Olduğundan başka olamama durumu.

1- Mantıksal-matematiksel zorunluluk: Kavramların ve önermelerin mantıksal bağlantısında ve çıkarımlarında bulunur; düşünce bakımından zorunlu doğrular — çelişmezlik ilkesine dayanan doğrulardır; çelişiği düşünülemeyen doğrulardır; bu anlamda zorunlu, çelişmeye düşmeden başka türlü düşünülemez olan şey.

2- Fiziksel zorunluluk: Neden-etki bağlantısındaki zorunluluk (doğa yasaları).

3- Ahlaksal zorunluluk: Bir toplumda yürürlükte olan ahlak yasalarına uyma zorunluluğu. Burada doğal bir zorunluluk değil, gereklilik söz konusu olduğundan ahlaksal zorunluluk yükümlülük biçiminde kendini gösterir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....